چشم انداز و ماموریت سدا

چشم‌انداز و ماموریت سدا

سدا با تقویت توانایی‌های علمی پژوهشگران و ایجاد نگرشی ساختاریافته و علمی در سازمان‌ها آن‌ها را در حل مسائل علمی مرتبط با تحلیل داده‌ها یاری می‌رساند.  

چشم‌انداز و مأموریت اصلی سدا استقرار نظامی علمی و گسترش رویکردی داده‌محور به مسائل در سازمان‌ها، تشکیلات و انجمن‌هایی است که با تحلیل انواع متعددی از داده‌ها سروکار دارند.  

image-1x-md.jpg

درباره ما

سدا در لغت به معنای کلام درست است. این لغت مخفف آوایی نام انگلیسی تیم یعنی Scientific Data Analysis Team است که به معنای تیم تحلیل علمی داده‌هاست. سدا متشکل از متخصصانی در زمینه‌های تحلیل آماری، تحلیل تجاری یا هوش تجاری، تحلیل داده‌های بزرگ، یادگیری ماشین یا هوش مصنوعی، تحلیل‌های داده‌های علوم زیستی شامل بیوانفورماتیک و علوم شناختی است.

تماس

 

آدرس: شیراز - چهارراه ادبیات - دانشکده علوم - بخش آمار

شماره تماس: 07138336995

ایمیل: info@sdat.ir

فرم تماس با ما

فرم ورود